Naučni radovi

Naučni radovi studenata osnovnih i master studija su deo koji CoNStruction čini jedinstvenim. Tim povodomo raspisan je konkurs za naučne radove, koji traje do 08.10.2018. godine. Recezenti su profesori sa Departmana za građevinarstvo i geodeziju Fakulteta tehničkih nauka. Pravo učešća imaju svi studenti građevinarstva osnovnih i master studija, svih usmerenja. Prednost imaju radovi koji se bave održivim razvojem. Tim autora rada može maksimalno da sadrži 3 člana. Recezenti će odabrati najbolje radove za zbornik, od toga pet najboljih radova će biti prezentovani na konferenciji. Troškove kotizacije (4 noćenja, obroke, akreditaciju, sertifikat o učešju, oficijalnu majicu i zobrnik radova) za pet studenata, iz svakog tima po jedan, snosi organizator konferencije. Naučni radovi se prijavljuju putem formulara na sajtu. Svesni da je istraživanje među studenima slabo zastupljeno, stoga odlučeno je da je dozvoljeno konkurisati sa seminarskim, diplomskim ili master radovima koji poseduju elemente istraživačkog rada u sebi.

Formular za prijavu naučnog rada

 

Verification