Predavanja

Projektovanje i izgradnja železničko-drumskog mosta u Novom Sadu

Aleksandar Bojović, TEO u kompaniji DEL ING d.o.o.
Novak Novaković, građevinski inženjer u kompaniji DEL ING d.o.o.

U toku je izgradnja železničkog mosta na Dunavu u Novom Sadu. Most se nalazi na putu glavne međunarodne elektrificirane železnice br.2 Beograd-Budimpešta i projektovan je za železničke pruge (160 km / h), dve saobraćajne trake i dve pešačke staze, ukupne širine 31,5m. Struktura mosta sastoji se iz četiri dela: dve prilazne kompozitne strukture na obalama i dva čelična vezana mrežna luka preko reke. Raspon je 27,0 + 177,0 + 3,0 + 219,0 + 48,0 m, ukupno 474,0 m dužine. Visina lučnih konstrukcija je 34,0 m odnosno 42,0 m respektivno. Lukovi i veze, kao i nosači proširenja prilaza su čelične kutije. Rasposnke konstrukcije lučnih mostova su spregnute armirane betonske ploče debljine 300mm. Struktura prelaznog prilaza su tri noseće konstrukcije, sa armiranom betonskom pločom između spoljnih nosača i iznad centralnog nosača. Lučne konstrukcije se sastavljaju na obali i lansiranju u celini preko obale na platformama i skijama i preko reke na baržama, do konačne pozicije na stubovima. Lansiranje je složeno i jedinstveno po analizi i načinu realizacije. Most je proračunat prema zahtjevima njemačkih smernica Ril 804: 2003, serija DIN-Fachbericht 101 do 104: 2009 i aktuelnih izdanja evropskih normi serija EN 1991, 1992, 1993, 1994 i 1998. Most je najveći železnički most na Dunavu. Struktura luka dužine 219 m je najveći vezani lučni most u svetu. Izvođač radova za izgradnju je španska kompanija Azvi.

Istraživanje eko-betona sa veštačkim agregatom na bazi otpadnih materijala

M.Sc. Slobodan Šupić - Asistent na Fakultetu tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu

 

Cilj predmetnog istraživanja je proizvodnja veštačkog agregata u procesu alkalne aktivacije kao zamena prirodnog agregata u betonu. U ovoj fazi, ispitan je uticaj metoda proizvodnje agregata na karakteristike istog i svojstva betona na bazi veštačkog agregata. Cilj korišćenja domaćeg otpadnog materijala kao aglomerisanog nusproizvoda (agregata) je izbegavanje korištenja prekomerne količine prirodnih sirovina u različite građevinske svrhe. Do sada je Srbija dominantno koristila rečni agregat za proizvodnju betona. To je izazvalo probleme sa hidrogeološkim profilima rečnih korita i uticalo na istraživačke aktivnosti vezane za pronalaženje novih izvora agregata. S druge strane, godišnje se u termoelektranama u Srbiji proizvede oko 7 miliona tona letećeg pepela, od čega se samo 3% koristi u cementnoj industriji. Do sada je na deponijama odloženo oko 300 miliona tona pepela, koji zauzima vredno zemljište i generiše probleme zaštite životne sredine. Jedan od načina za smanjenje odlaganja letećeg pepela je proizvodnja veštačkog agregata putem alkalne aktivacije ovog otpadnog materijala. Proizvodnja veštačkih agregata nije samo dobra alternativa za očuvanje prirodnih agregata; ona takođe pruža ekološki održivo rešenje za upravljanje otpadom i obezbeđuje povećanje pogodnosti za granu industrije koja proizvodi otpadne materijale, pretvarajući ih u vredan resurs.

Numeričke simulacije ponašanja građevinskih konstrukcija u uslovima požara

M.Sc. Igor Džolev - Asistent na Fakultetu tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu

Pored preskriptivnih i eksperimentalnih metoda, trenutni tehnički razvoj dopušta procenu termičkog i mehaničkog odgovora konstrukcije u uslovima požara korišćenjem računskih metoda. Pri tome je neophodno da numerički kodovi za analizu obuhvataju realno ponašanje materijala pri povišenim temperaturama i nelinearne procedure proračuna. Specijalizovani programi za požarnu analizu, zasnovani na metodi konačnih elemenata (MKE), kao što su SAFIR, VULCAN i OPENSEES se kontinuirano razvijaju na univerzitetima širom sveta. Takođe, i moćni komercijalni programi opšte namene, poput ANSYS-a i ABAQUS-a, validirani su preko rezultata eksperimentalnih istraživanja. Rastući hardverski potencijal poslednjih decenija otvorio je mogućnost za opšte prihvatanje numeričkih simulacija u proučavanju kompleksnih nelinearnih sistema, kako od strane istraživačke zajednice, tako i od razvojne industrije.

 

CV predavača možete pronaći ovde.

Romantikom i istrajnošću do velikih uspeha

Srđan Erceg - generalni menadžer i osnivač HUGE Media

Karijeru je započeo kao novinar u Sportskom žurnalu 1995. godine, odmah po završetku srednje škole. Radeći u dnevnim novinama u vremenu pre interneta, stekao je iskustva, koja su kasnije  oblikovala njegov pristup poslu u svim ostalim sferama rada. Nakon novinarstva, karijeru je nastavio u oblasti marketinga u agenciji Direct Medija, gde je prešao od asistenta preko izvršioca, menadžera, analitičara, te učestvovao u postavljanju osnova informacionog sistema. Osnivač je i suvlasnik danas jedne od vodećih digitalnih marketinških agencije u regionu - Huge Media. Izuzetno zadovoljstvo nalazi u svom drugom poslu - TV komentatora za MotoGP i Formulu 1 na Sport Klubu.