Kontakt

Studentska unija Fakulteta tehničkih nauka
Trg Dositeja Obradovića 6
21000 Novi Sad
e-mail: info@construction.org.rs