CoNStruction16

Oficijalna manifestacija "CoNStruction16" počela je svečanim otvaranjem, praćena predavanjima iz različitih oblasti građevinarstva koje su držali profesori, asistenti i saradnici Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Neka od predavanja na obuhvaćenim poljima bila su: Upravljanje poplavama na velikim rekama Vojvodine, Upotreba biopepela u kompozitima na bazi cementa, Procena i sanacija visoke zgrade oštećene u požaru, Implementacija BIM tehnologije u građevinskoj industriji, Studije mogućnosti i izvodljivosti - Ključ do uspeha, Procena i predlog sanacije kamenih mostova, Herceg Novi, Crna Gora i Održavanje - Ključni pokretač troškova železničke infrastrukture. Kao dodatak edukativnim i informativnim predavanjima, učesnici konferencije imali su prilike da posete gradilište Žeželjevog mosta na reci Dunav. Takođe, posećena je fabrika vode u Novom Sadu, gde je sprovedena detaljna tura pogona za prečišćavanje i distribuciju vode, kao i centra za upravljanje ovim aktivnostima. Jedan od 4 dana konferencije bio je rezervisan za takmičenje u kojem su učesnici radili u grupama. Tema takmičenja bila je organizacija gradilišta Naučno-tehnološkog parka u Novom Sadu, a radove su ocenjivali profesori i asistenti sa Katedre za organizaciju i tehnologiju građenja. Poslednjeg dana konferencije učesnicima su dodeljeni sertifikati. Naravno, kao dodatak spomenutim aktivnostima, učesnici su imali priliku da uživaju u razgledanju znamenitosti Novog Sada i imali su priliku da upoznaju noćni život drugog najvećeg grada Srbije.

Više slika možete pronaći ovde.