Takmičenje

Organizacija građenja

Učesnici će imati priliku da pokažu nivo stečenog znanja na njihovim Univerzitetima, u oblasti Organizacije građenja.

Timovima, koji se sastoje od 1 do 3 studenta, biće poslat projekat 2 nedelje pre početka konferencije koji će imati priliku da prezentuju na samoj konferenciji. Rok za prijave biće kraj septembra.

Projekti biće pregledani od strane naše Katedre za organizaciju i tehnologiju građenja, a najbolji biće nagrađen!

Ukoliko imate bilo kakva pitanja vezana za takmičenje, molim vas da nam se obratite na info@construction.org.rs .